Testace

   Náš klub má pověření od Asociace Veterán Cár Clubů AČR testovat historická vozidla na historickou původnost, čímž je umožněno přidělení RZ a tím i provoz vozidla po pozemní komunikaci.

 

   Způsob a podmínky testování historických vozidel stanoví vyhl. 355/2006 Sb.

 

   Pokud budete mít zájem otestovat vaše historické vozidlo, musíte absolvovat klubovou a následně krajskou testaci HV, kterou Vám náš klub zajistí, resp. klubová testační komise a krajská testační komise. 

   S veškerými dotazy a požadavky ohledně testování vozidel se obraťte na předsedu klubové testační komise p. Jiřího Páleníka ( viz. kontakty ), který Vám ochotně sdělí podrobné informace k jednotlivým testacím. Po vzájemné dohodě a po splnění podmínek dle vyhl. 355/2006 Sb. může být vaše vozidlo otestováno.

   Naše klubová testační komise je též oprávněna provádět každoroční retestace HV, tzn. roční prodloužení platnosti průkazu historického vozidla.


Odkazy na sociální sítě